solmieus View my profile

♪ il mio progetto

posted on 11 May 2009 21:40 by solmew

 

 อันนี้พี่วีสอนน  {http://amazedbyme.exteen.com}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* แล้วจะคอยอัพฝีมือหร่วย ๆตัวเองลงมาเรื่อย ๆ หมิวจะเก็บหมิวจะเก็บบ T^T *

หมายเห็ด : il mio progetto = my design เป็นภาษาอิตาลี ;)